Son xatir?n


Son xatir?n


Dedin, son xatir?m quru ??kildi,
Yazd?n, unudanda baxarsan ancaq.
M?n s?ni unutsam...d???nd?nm? bir,
??klin s?nd?n ?vv?l unudulacaq...

Bilir?m, bir daha d?nm?y?c?ks?n,
?ksin - yanan e?qin bir ovuc k?l?...
?z?n yad ?r?yi dinl?y?c?ks?n,
??klins?, q?lbimin d?y?nt?s?n?.

S?ni saxlama?a ?atmad? g?c?m,
A??lan n? vaxtsa solmal? imi?.
??klini v?r?q? k???rm?k ???n
Arada neqativ olmal? imi?.


Bu soyuq ka??zda sevinc donubdur,
K?d?rin hardasa, yol g?lor h?l?.
?z?ne x?fif bir g?l?? qonubdur,
Hicrana bax?rsan s?n g?l?-g?l?...


Bir an?n h?km?yl? d?yi?ir insan,
Nec? ?ziz idi bayaq bu ??kil.
S?n ?z?n bir sevgi xumar?ndasan,
H?mi?? oyaqd?r, oyaq bu ??kil.


Bir ka??z ?st?nd? donan ?midin
Q?mli g?zl?rind? ?b?di ocaq,
??klin vaxt? sayan saat kimidir,
Yad?ma d???nd? bax?ram ancaq...

N?sret K?s?m?nli

Şərhləri

Oxşar Xəbərlər