Qad?nlar g?nd? ne?? d?f? g?zg?y? bax?r?


Qad?nlar g?nd? ne?? d?f? g?zg?y? bax?r?


?ngilt?r?d? ke?irilmi? sor?u zaman? xan?mlar?n g?nd? ne?? d?f? g?zg?y? baxaraq zahiri g?r?n??l?rini "n?zar?t alt?nda" saxlama?a ?al??d?qlar? ara?d?r?l?b.

"Posta"ya istinad?n bildirir ki, orta statistik xan?m g?nd? ?n az? 8 d?f? g?zg?y? bax?r.
??l?y?n xan?mlar zahiri g?r?n??l?rini yoxlamaq ???n qar??lar?nda duran ki?il?rin g?n eyn?kl?rin?, ma??nlar?n p?nc?r? ????l?rin? v? h?tta smartfonlar?n ekranlar?na da baxmaqdan vaz ke?mirl?r.

H?r 10 qad?ndan biri yolda olanda ma??n?n yan?ndan ke??nd? p?nc?r? ????sin? bax?r. Sor?uya qat?lm?? xan?mlar?n 39 faizinin dediyin? g?r?, p?nc?r? ????sind? "v?ziyy?ti yoxlayandan sonra" ?zl?rini daha yax?? hiss edirl?r.

Man?ester Universitetinin psixoloqu, professoru Kristin Bandinin dediyin? g?r?, qad?nlar?n s?r?kli olaraq g?zg?y? baxmalar? onlar?n ?zl?rini b?y?nm?l?ri dem?k deyil.

Qad?nlar g?nd? ne?? d?f? g?zg?y? bax?r?

Şərhləri

Oxşar Xəbərlər