B?z?kli sevgi s?zl?ri yoxdu bizd?


B?z?kli sevgi s?zl?ri yoxdu bizd?


Yoluma da? qoyanlara te?ekk?rler !
Pilleken d?zeldib, zirveye do?ru irelileyirem! ;)

Unutma !
Layiq oldu?u qederdir bir insana verilen deyer..
Ve eslinde her kes ?z deyerini, ?z? teyin eder !!!

Bezekli sevgi s?zleri yoxdu bizde,
Bax???m?z yeter esil sevene . .
B?z?kli sevgi s?zl?ri yoxdu bizd?
Ke?mi?in ?st?nden xett ?ek..
Zerer ?eken tek ?ey q?rurun olsun..!!

?exsiyyetimle, reftar?m? sehv salmay?n !
?exsiyyetim kim oldu?umla, Reftar?m kim oldu?unuzla ba?l?d?r !!!

Heyat?m boyunca cemiyyet i?inde y?kselmek ve her ?eyin qanuni ve d?r?st oldu?u, daha ?st bir n?qteye ?atmaq ?c?n ?al??d?m..
Amma men y?kseldikce ?atd???m yerler daha pis c?xd?.. :/

?st?me gelme heyat !
Daha neyimi alacaqsan?!
Ne q?r?lacaq bir xeyal, Ne de qurulacaq bir heyat buraxd?n mende ! :/

?aqqallar;
Quzunun bol oldu?u yeri yox,
Sahibsiz oldu?u yeri sever !
B?z?kli sevgi s?zl?ri yoxdu bizd?
Kas?b??l?qdan yazmaq istedim,
Qelem alma?a bele `pulum` ?atmad? . . . :/

Seninle cehenneme bele gelerem!
" AMMA "
XEYANETE , ?EREFS?ZL?YE
Gele Bilmerem!
Bilmi? ol ..!!

Do?ularken ne ???n a?lad???m?,
Ya?ad?qca ba?a d???rem ..! :/

Y?x?ld???mda eL uzadan? , qaLxd???mda 2 eLimLe Tutaram ?

?aqqallara ay?racaq vaxt?m?z olsayd? ,
Baytar olub, itleri m?alice ederdik . .!
B?z?kli sevgi s?zl?ri yoxdu bizd?
Yol al?b gedenlerin arxas?nca d??mek ???n yaz?lmad?q biz ;
A??lda qalacaq olan?n yox, a?l?m?z? alacak olan?n arxas?nday?q . . !

He?kim Senden Art?q Deyil...!
Nede Sen He? Kim'den Art?q Deyilsen...!
Yixildin, Dur...!
Vuruldun, Vur...!
Heyat Ac?mas?zd?r, Sende Ac?ma...!

Bileyine bax, b?t?n heyat?n bu ki?ik damara ba?l?yken, heyat? niye bu qeder ciddiye al?rsan ki?! :(

Kimisi torpaq qeder qiymetli, Kimisi bir ot qeder gereksiz!
Her kes ya?ay?r bir ?ekilde, Kimisi ?erefli kimisi ?erefsiz . . !
B?z?kli sevgi s?zl?ri yoxdu bizd?
Gel bir oyun oynayaq , Sen menim hiss'lerimle , Men senin heyat?n'la..! :/

G?veneceyim tek bir insan olsa;
B?t?n d?nyan? qar??ma ala bilerdim ..!?

Ne qeder az y?ksekden u?san, d??d?y?n
zaman az inciyersen!

Bir AmbuLans?n Siqnal Sesi Kimi ?di Gedi?in . .
.
" YOL " Vermekten ba?qa ?arem yox idi . . !

??inde ?eref yoxdursa;
Ne qeder ba?? yuxar? gezirsen gez g?y ?z? bele ?z?ne t?p?rer!!!


U?runda ?lecek qeder he?kimi sevme, qarda??m!
Torpa?a girende ''sevgilin kimdi?'' yox,
"Rebbin kimdi" soru?acaqlar...


Bize `EfeS` ald?Ran deyiL, Nefes ald?Ran `Sevgili` Laz?md? BraT...! :/

Bunu'da i?irem ,ne d??ek var , nede yor?an , ne qar bilir , nede boran , elde silah , postda duran o?lanlar?n sa?l???na...!!!
B?z?kli sevgi s?zl?ri yoxdu bizd?
Edam masas?nda asq?ran mahkuma;
?ox ya?a Demek kimiydi bezi ?midlerimiz :/

Pul Cimrinin Cibinde, Silah Qorxa??n Belinde,
Sevgi Namerdin ?reyinde Olduqca, Heyatdan ?ox Bir ?ey G?zlemeyin..


Sevdiklerinize 'zaman' ay?r?n; Yoxsa:'zaman' sizi sevdiklerinizden ay?rar..!

Dos??m ???? qebrimi? ?s???e y?z?l?c?q so? s?z-"Bag??la br??,se? geldi? me? durub g?r??e bilmedim. .

Mene her ?eyde menimle raz?la?an, men
ba??m? eyende ba??n? eyen dost laz?m deyil.
Ona qalsa, k?lgem de dostumdur!
B?z?kli sevgi s?zl?ri yoxdu bizd?
?deal ki?i he? vaxt ?ekmir, he? vaxt i?mir, he? vaxt xeyanet etmir, he? vaxt qumar oynam?r, he? vaxt m?bahise etmir ve he? vaxt m?vcud deyil... :(

Heyat?n en g?zel an? her ?eyden imtina
etdiyiniz zaman sizi heyata ba?layan biri
oldu?unu d???nd?y?n?z and?r?

Şərhləri

Oxşar Xəbərlər