2500 illik tabut a??ld?


2500 illik tabut a??ld?


2500 illik mumiya tabutundan ??xar?l?b.Mumisya amerikada restabrasiya i?l?ri il? ba?l? ??xar?l?b. Misird?n tap?lan mumiya ?ntiq ??yalar?n m?t?x?ssisl?ri t?r?find?n ara?d?rl?r.

M?lumata g?r?, mumiya h?diyy? qismind? 1823-c? ild? Amerikaya g?tirilib. Padiher?ef ad? verilen bu tarixi tabut AB?-a g?tiril?n ilk mumiya kimid? bilinir. O, uzun ill?r? baxmayaraq olduqca yax?? qalan azsayl? mumiyalardan biridir.

Onun haqq?nda bilin?n yegan? m?lumat is? Nil ?ay?n?n sahilind? ya?ad??? v? 40 ya??nda ?lm?sidir.


2500 illik tabut a??ld?

Şərhləri

Oxşar Xəbərlər