Vaxt v? mil??k


Vaxt v? mil??k


Bir g?n bir mil??k vaxt? dayand?rma?? q?rara ald?. v? bir qum saat?na gir?r?k, qum saat?n?n ortas?nda dayand?. Art?q qum saat?ndan qum axm?rd?. Bunu g?r?n mil??k: Vaxt? dayand?rd?m, art?q bundan sonra n? qocalmaq var, n? d? ?lm?k! dey? sevindi. Bel?likl?, qum g?nl?rl?, h?tta h?ft?l?rl? axmad?. Ancaq mil??k yen? d? qum saat?n?n i?ind? qocald?. Art?q g?c? d? qalmam??d?. Ax?rda m?cbur olub qum saat?ndan ??xd?. Mil??k el?: G?r?s?n, vaxt? dayand?rd???m halda niy? qocald?m? dey? d???n?rd? ki, oradan ke??n qoca bir mil??k: "??nki s?nin dayand?rd???n vaxt yox, qum idi!" dedi.

Vaxt v? mil??k

Şərhləri

Oxşar Xəbərlər