?ki yuxu, iki f?rq


?ki yuxu, iki f?rq


Bir vaxtlar iki qarda? var idi. B?y?k qarda? k?ndin a?as? idi. O q?d?r varl? idi ki, ham? onun var-d?vl?tind?n dan???rd?.
Ki?ik qarda? is? b?y?k qarda??n yan?nda bir qar?n ??r?y? i?l?yirdi. Bir g?n ki?ik qarda? a?ac?n alt?nda oturur.
?ox yoruldu?u ???n onu yuxu tutur. ?ox ke?m?mi? b?y?k qarda? g?lir. Aya?? il? ki?ik qarda?? vurub: Qalx, i? vaxt? yatmaq olmaz.
Unutma ki, i?l?m?y?n di?l?m?z, deyir. Ki?ik qarda? alakal oyan?b g?zl?rini ovu?durur v?: Qarda?, m?ni niy? oyatd?n? ?ox g?z?l yuxu g?r?rd?m.
Yuxuda b?y?k torpaqlar?m, s?r?yl? at?m, mal-qaram, ucu-buca?? g?r?nm?y?n otaqlar?m, var- d?vl?tim var idi.
O q?d?r g?z?l bir yuxu idi ki Ka? ki, m?ni oyatmayayd?n... deyir.
B?y?k qarda? istehza il? ki?ik qarda?a bax?r v?: S?n bu sayd?qlar?n? yuxuda g?r?rs?n ancaq b?t?n bunlar indi m?nd? var, dey? cavab verir.
Ki?ik qarda? bir az fikr? gedir, sonra b?y?k qarda?a ?z tutub deyir: Qarda?, ?slind? biz ikimizd? yuxu g?r?r?k.
Sad?c? olaraq, f?rq ondad?r ki, m?nim yuxum m?n g?zl?rimi a?anda qurtar?r, s?nin yuxun is? s?n g?zl?rini yumanda qurtaracaq.

?ki yuxu, iki f?rq
loading...

Şərhləri

Oxşar Xəbərlər