Uz ucun nemlendirici maska


Uz ucun nemlendirici maska


T?rkibi: Yumurta sar?s? + s?d
Haz?rlanmas?: Bir qabda yumurta sar?s? v? bir qa??q s?d? qar??d?r?n. Bu qar????? ?z?n?z? ??kin, ?z?rini nazik bir par?a il? ?rt?r?k on be? d?qiq? g?zl?yin. Sonra ka??z salfetl? t?mizl?yin. Daha sonra il?q v? sonra da soyuq suyla ?z?n?z? yuyun.
Xeyiri: Quru d?riniz varsa, bu maska sizin ???nd?r. ??ind? olan yumurta sar?s? d?rinizi qidaland?racaq, s?d n?ml?ndir?c?k, yum?aql?q ver?c?k v? m?hk?ml?ndir?c?k.
N? vaxt istifad? etm?li: Bu maskan? h?ft?d? bir d?f? t?tbiq etm?k laz?md?r.


Qara n?qt?l?r

?z maskalar?

T?rkibi: Limon suyu + qat?q
Haz?rlanmas?: Bir kasa qat??a bir limonun suyunu qar??d?r?n. Bu qar????? g?zl?rinizin ?traf? istisna olmaqla ?z?n?z? ??kin v? 15 d?qiq? g?zl?yin. ?z?n?zd? quruyan maskan? il?q suyla yuyun.
K?m?yi: Limon suyu d?rinizi dezinfeksiya edir, s?zanaqlar? qurudur v? qara n?qt?l?rin itm?sin? k?m?k edir. Qat?q is? d?rini b?sl?y?r, n?ml?ndir?r v? ya? miqdar?n? tarazlayar.
N? vaxt istifad? etm?li: Bu maska h?ft?d? bir d?f? t?tbiq oluna bil?r.Q?r??lara qar?? maska

?z maskalar?

T?rkibi: Qaymaq + Alma
Haz?rlanmas?: Bu maskan? haz?rlamaq ???n soyulmu? bir alma v? ?? qa??q qayma?? mikserl? bir ne?? d?qiq? qar??d?rmal?s?n?z. Qar????? d?riniz? ??kdikd?n sonra t?miz bir par?a il? ?z?n?z? ba?lay?n. T?xmin?n on d?qiq? g?zl?dikd?n sonra maskan? silin v? ?z?n?z? il?q suyla t?mizl?yin.
K?m?yi: Qaymaq d?rini yum?aldar, n?ml?ndir?r v? d?riy? elastiklik ver?r. Q?r??lara qar?? da t?sirlidir. Alma is? d?rinin diri qalmas? ???n ?h?miyy?tlidir.
N? vaxt istifad? etm?li: H?ft?d? bir d?f?.


Ya?l? cildl?r ???n

?z maskalar?

T?rkibi: Bal + s?d + limon suyu
Haz?rlanmas?: Bir fincan?n i?ind? bir qa??q bal?, bir qa??q limon suyunu maskan?n t?ndl?y?n? pozmayacaq miqdarda s?dl? qar??d?r?n. Qar????? ?z?n?z? v? boynunuza ??kin v? azca quruyana q?d?r g?zl?yin. Maskan? n?mli par?a il? sil?r?k t?mizl?yin.
K?m?yi: Bal d?rini yum?aldar v? limon suyunda olan aktiv madd?l?rin daha yax?? sorulmas?n? t?min ed?r. Bu madd?l?r d? d?rinin ya? ifrazat?n? tarazlayar, s?zanaqlar?n qar??s?n? alar.
N? vaxt istifad? edilm?li: Ehtiyaca g?r? 10 - 15 g?nd?n bir t?krarlaya bil?rsiniz.

Şərhləri

Oxşar Xəbərlər