Dirnaqlara qulluq


Dirnaqlara qulluq


?ll?riniz kobudla?m??, d?rnaqlar?n?z s?n?rsa, q?zd?r?lm?? g?nebaxan ya??nda 10-15 d?qiq? saxlama??n?z m?sl?h?tdir.Sonra ?ll?rinizi yumay?n, sadece y?ng?lvari salfet il? silin.

* ?g?r ovuclar?n?z t?rl?yirs?, sirk?li vanna haz?rlay?n.?ll?rinizi 5 d?qiq? ?rzind? onun i?ind? saxlay?n. Bunun ???n 1 litr su il? 3 ?ay qa???? sirk? tokmelisiz. ( yaxud da eyni miqdarda gicitkan v? ?alfey qar?????ndan istifad? ed? bil?rsiniz.Bel? ki 3 litr suya 2 xor?k qa???? gicitkan v? ?alfey tokm?yiniz m?sl?h?tdir.) Bu cur vannan? guna??r? q?bul ed? bil?rsiniz.

* ?lin d?risinin ?atlamamas?, b?rkim?m?si v? solmamas? ???n isti s?d vannas? q?bul etm?k faydal?d?r.Bel? maskadan istifade etm?kl? ?ll?rinizi z?rif, yum?aq v? cazib?dar saxlaya bil?rsiniz.

Şərhləri

Oxşar Xəbərlər