Allahu ?kb?r!


Allahu ?kb?r!

Allaha ucalan ulu bir yolun
?lkin pill?si "Allahu ?kb?r"
Haqq? dananlar?n ?z?n? d?ymi?
Haqq?n sill?sidir "Allahu ?kb?r!"

G?yl?rin nidas? ucal?b yerden
Daim xilas edir xeyiri ??rd?n
Q?dr?tli kamili minar?l?rd?n
G?l?n n??m?sidir "Allahu ?kb?r!"

M?kana, zamana d?vr? o soltan
Odur h?qiq?t? qap?lar a?an
M?minlik yolunda q?lb? nur sa?an
?man ??l?sidir "Allahu ?kb?r!"

Odundan ?riy?r s?ra da?lar?
????? b?r?y?r qaranl?qlar?
D?nm?? ?midl?ri, batm?? haqlar?
Bir anda isidir "Allahu ?kb?r!"

D?nyan?n ?z?li borcludur ona
O bir p?nc?r?dir ?z?ld?n sona
G?r?nm?z d?nyan?n var oldu?una
?nam m?jd?sidir "Allahu ?kb?r!"

Odur ?yriliy? d?z?n h?ml?si
R?hmin ilk nidas?, ax?r c?ml?si
Allah?n s?sidir vicdan?n s?si
Vicdan?n s?sidir "Allahu ?kb?r!"
[center][/center]
loading...

Şərhləri

Oxşar Xəbərlər