G?mi formas?nda m?scid


Pakistanda ?ox f?rqli bir m?scid in?a olunub. In?a olunan m?scid? f?rqli g?rk?m verm?k ist?y?n memarlar m?scidi g?mi ??klind? in?a edibl?r. M?scid Ka?t? Vali v? ya Kut?i ad? il? tan?n?r. Memarlar insanlara namaz?n xilas yolu oldu?unu xat?rlatmaq ???n m?scidi g?mi formas?nda in?a etdikl?rini bildirirl?r. M?scid ?z qeyri-adi g?r?n??? il? yerli camaat?n v? turistl?rin diqq?tini ?z?n? c?lb edir. Qurtulu? G?misi ad? alt?nda bilin?n bu m ?scid gec? i??qlar? il? d? g?z qama?d?r?r.

G?mi formas?nda m?scid

G?mi formas?nda m?scid

G?mi formas?nda m?scid

G?mi formas?nda m?scid

Şərhləri

Oxşar Xəbərlər