22.08.2019

Balu və Suta

1363437591 best alone away boy 655922 364af

 Mədrəsələrin birində Agıllı Suta iləTənbəl Balu adlı iki wagird var idi. Suta dərslərini əla bilir, bow vaxtlarında mədrəsənin ətrafını təmizləyirdi. Balu isə butun gunu yatır, dərslərini də oxumurdu. Bir gun Balu Sutaya deyir : - Suta, iki ustəgəl bir necə edir? Suta cavab verir: - uç. Balu gulub deyir: - Ehh, bu qədər dərs oxuyursan, yenə heç nə bilmirsən. İki ustəgəl bir bew edir. Suta deyir: - Yox, uc edir. Balu deyir: - Bew. - Yox, uç. - Yox! Bew. Nəisə, bunların mubahisəsi uzanır, uzanır. Axırda bawlayırlar dalawmaga . Bir-birlərini yerdə surutləyərkən muəllim icəri girir. Onları ayırıb nə baw verdiyini soruwur. Agıllı Suta əhvalatı danıwır. Onda muəllim Sutaya deyir-sən cəzalanırsan. Kec otagına, uç gun bayıra cıxma. Suta uç gun qaranlıq otaqda qalandan sonra muəllim qapını acır. Suta muəllimindən kusmuw halda ona tərs-tərs baxır. Sonra deyir: - Muəllim, axı mən duz deyirdim. İki ustəgəl bir uc edir. Amma Balu deyirdi ki, bew edir. Sizsə duz cavab verdiyimə baxmayaraq məni cəzalandırdınız. Əslində isə siz Axmaq Balunu cəzalandırmalıydınız. Muəllim cavab verir: - Balu, agılsızdır, ona gorə səhv danıwa bilər. Bir ustəgəl iki dogrudan da ucdur. Amma sən yuz faiz əmin oldugun bir weyə gorə mubahisə etdin. İndi de gorum hansınız daha Axmaqsınız?

Çap E-mail