21.08.2019

Qadının səsi övrətdirmi?

1455168210 6938942 wallpaper of beautiful girls

 

Sual: Qadının səsi övrətdirmi?

Cavab: Kim Allahın kitabındakı və Sünnədəki mətnləri götür-qoy etsə, görər ki, qadının səsi övrət deyil. Əksinə, bəzi mətnlər bu məsələyə adi baxır:

Məsələn, Allah-Təala Peyğəmbərin (Allahın ona salavatı və salamı olsun) xanımlarına xitabən buyurur: “Yumşaq danışmayın, yoxsa qəlbində mərəz olan tamaha düşər. Gözəl danışın!”[1] Qadağan edilən yumşaq danışmaqdır. Gözəl şəkildə danışmaq isə icazəlidir. Bu isə ona dəlalət edir ki, qadının səsi övrət hesab olunmur. Əgər övrət hesab olunsaydı, onda mütləq şəkildə inkar edilərdi. Gözəl şəkildə danışmaq bildirilməz, təkcə lüzumsuz yumşaq danışmaq qadağan edilərdi.

Sünnədə bu barədə daha çox dəlil vardır. Məsələn, Peyğəmbərin (Allahın ona salavatı və salamı olsun) yanına gələn qadınlar kişilərin yanında ona müraciət etmişdilər. Peyğəmbər (Allahın ona salavatı və salamı olsun) isə nə bunu onlara qadağan etdi, nə də kişilərin qalxıb getmələrini əmr etdi. Əgər səs övrət hesab edilsəydi, onda onun eşidilməsinin qarşısı alınardı, yəni Peyğəmbər (Allahın ona salavatı və salamı olsun) ikisindən birini edərdi. Çünki Allahın elçisi (Allahın ona salavatı və salamı olsun) pis bir işin qarşısında susmazdı.

Bizim Hənbəli fəqihləri bildirirlər ki, qadının səsi övrət deyil. Bax: “Şərhul Müntəhi” 3/11; “Şərhul İqna” 3/8; “Qayətul Müntəhi” 3/8; “Əl-Furu” 5/157.

Peyğəmbərin (Allahın ona salavatı və salamı olsun) sözlərinə diqqət yetirək: Allahın elçisi buyurmuşdur: “Əgər namazda çaşarsınızsa, kişilər “sübhənallah” – desin, qadınlar isə əl çırpmaqla səs çıxartsınlar!”[2] Bu hal namaza aiddir. Hədisdən belə görsənir ki, qadının səsinin kişilərin yanında eşidilməsi ilə təkcə qadınların və ya məhrəmlərinin olduğu evdə

Çap E-mail